Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej  www.sprydzewo.szkolna.net do wymagań określonych  w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Szkoła Podstawowa w Rydzewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprydzewo.szkolna.net

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Pełna nazwa:

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Rydzewo 6

19-206 Rajgród

Adres e-mail:

sprydzewo16@wp.pl

Strona internetowa:

www.sprydzewo.szkolna.net

 

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy oraz elementy audio do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących;
 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących,
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
 • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób
  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami, pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą – wyraźne oznaczenie aktualnie wybranego elementu
 • zmiana kontrastu,
 • włączenie trybu odcieni szarości,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość pomniejszania liter na stronie,
 • włączenie czytelnej czcionki,
 • podświetlenie nagłówków,
 • podświetlenie linków,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szkoła Podstawowa zobowiązuje się dostosować stronę www.sprydzewo.szkola.net do wytycznych w/w Ustawy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d9b98585-049f-468a-b272-0cfb61bf9118z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym i spełnia wymagania w 99,95%.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sprydzewo16@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Szkoła Podstawowa w Rydzewie

 • Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne od strony ulicy i boczne od strony boiska szkolnego. To schody i obok podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Na parterze szkoły znajduje się pokój nauczycielski, gdzie pracownicy w razie potrzeby służą pomocą.
 • Gabinet dyrektora znajduje się na I piętrze.Na parterze i I piętrze znajdują się łazienki.
 • W budynku  nie ma windy.
 • Do sal dydaktycznych prowadzą schody.
 • Brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 • Na terenie Szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie  Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Placówka

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Plan Lekcji

Dla uczniów