Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rydzewie

O instytucji

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- miła atmosfera
- nauka języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego
- oddział przedszkolny
- zajęcia pozalekcyjne
- organizowanie wycieczek dla uczniów
- tradycje szkolne
 

 

Szkoła Podstawowa w Rydzewie ma już ponad 70 lat. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Rajgrodzie. Realizujemy program kształcenia dzieci w klasach I-VIII oraz w oddziale przedszkolnym.

Dla realizacji celów statutowych posiadamy:
 • pomieszczenia do nauki wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe
 • bibliotekę z właściwie dobranymi książkami
 • świetlicę szkolną
 • salę gimnastyczną
 • boisko szkolne
 • plac zabaw

Zapewniamy warunki, by nasz absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:
 • umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia
 • wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość
 • opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji
 • zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy
 • doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji
 • posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi
 • nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska
 • rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej

W miarę posiadanych środków pieniężnych możemy organizować zespoły wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną oraz jeżeli jest taka potrzeba nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Nasza Szkoła prowadzi także dożywianie uczniów

 

Nasza Placówka

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Plan Lekcji

Dla uczniów